© 2003 - 2021 Piotr Kosela All Rights Reserved
Na stronie wykorzystano materiały Narodowego Banku Polskiego, Mennicy Polskiej S.A., Europejskiego Banku Centralnego, banków i mennic narodowych
oraz pochodzące z Wikipedii i prywatnych archiwów ich autorów.